اختلال شخصیت مرزی – علائم – چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم